Onderhoud & service

Uw huis verwarmen kan op een efficiente en veilige manier:


Laat uw installatie regelmatig controleren!

  • uw ketel heeft nood aan regelmatig onderhoud; voor gasketels is dit tweejaarlijks en voor mazout is dit jaarlijks
  • uw ketel wordt gereinigd en terug juist afgesteld. Een juiste afstelling verlaagt het verbruik en de CO2 uitstoot en verlengt de levenduur van de ketel
  • wij maken voor u een wettelijk herkend onderhoudsdocument op, om hieraan te voldoen doen wij een constante bijscholing in de nieuwste technieken